27 April 2018 14:15:23 WIB

Profil Pimpinan dan Pejabat Stuktural Dinas Lingkungan Hidup

1.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

 

Nama

:

TASLIATUL FUADDI,  S.Hut, M.H.

 

NIP

:

19760707 199603 1 001

 

Golongan

:

Pembina Utama Madya   (IV.d)

 

Pendidikan

:

S1 Teknologi Hasil Hutan, Univ. Muhammadyah Sumatera Barat

S2 Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

 

Agama

:

Islam

       

2.

SEKRETARIS

   
 

Nama

:

ANDI IRAWAN, ST, MT.

 

NIP

:

19781207 200212 1 003

 

Golongan

:

Pembina  (IV.a)

 

Pendidikan

:

S2 Teknik Lingkungan

 

Agama

:

Islam

       

3. 

KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LB3 & PENINGKATAN KAPASITAS 

 

Nama

:

Ir. VIANTI ZAMI, M.Si

 

NIP

:

19660617 199803 2 001

 

Golongan

:

Pembina  (IV.a)

 

Pendidikan

:

S2 Ilmu Lingkungan

 

Agama

:

Islam

       

4.

KABID TATA LINGKUNGAN

 

Nama

:

Ir. YOSMIKE YUSRA, SE.M.Si

 

NIP

:

19731129 199803 2 001

 

Golongan

:

Pembina Tk.I (IV.b)

 

Pendidikan

:

S1 Akutansi UNES, S2 Ilmu Lingkungan UNAND

 

Agama

:

Islam

       

5.

KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN 

 

Nama

:

TEGUH ARIEFIANTO, ST

 

NIP

:

19730710 200501 1 007 

 

Golongan

:

Pembina  (IV.a)

 

Pendidikan

:

S1 Teknik Geologi

 

Agama

:

Islam

       

6.

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

 

Nama

:

DASRIL, SP, M.Si

 

NIP

:

19680616 199303 1 004

 

Golongan

:

Pembina (IV.a)

 

Pendidikan

:

S1 Budidaya Pertanian Universitas Tjut Nyak Dien

S2 Manajemen

       

7.

KEPALA UPTD PERSAMPAHAN

 

Nama

:

DESRIZAL, ST, M.Si

 

NIP

:

19741220 20101 1 003

 

Golongan

:

Penata (III.c)

 

Pendidikan

:

S1 Teknik Kimia, S2 Ilmu Lingkungan

 

Agama

:

Islam

 

8

SUBAG TU & KEPEGAWAIN

 

Nama

:

RANIEL IRFANSYAH, S.ST.

 

NIP

:

Nip. 19771103 199803 1 002

 

Golongan

:

Penata Tk.I (III.d)

 

Pendidikan

:

S1 Ilmu Administrasi STISIPOL

 

Agama

:

Islam

Kategori: